Notranje zadovoljstvo se zrcali v zadovoljstvu, zdravju in navdihujočih, ustvarjalnih zamislih.
Ko uravnotežite svoje družabno, družinsko, duhovno in poklicno življenje, se na obzorju prikažejo nove možnosti.

Akasha kronika ali spomin sveta; kozmični sprejem in odsev misli ter dejanj

Akasha kronika je spomin sveta, v katerem so shranjeni vsi dosedanji in sedanji dogodki ter njihov odsev v prihodnosti. To je čist, energetski spomin, ki ga najdemo na mentalnem nivoju, dostopen pa je le peščici ljudi.

Kozmos (vesoljni svet) ničesar ne pozablja! Vse, kar enkrat pride v njegov spomin (Akasha kroniko), tam tudi ostane.

Do 80 % vseh kroničnih bolezni ima svoj vzrok v enem od naših prejšnjih življenj, to pa se da prebrati le v Akasha kroniki.

Kar veliko nas je že takih, ki smo si lahko ogledali t. i. starodavne biblioteke palminih listov v Indiji. Na njih so posvečeni ljudje, magi okultnih ved, ki so že pred več kot 6000 leti zabeležili prihodnost vseh tistih, ki iščejo svojo karmo in želijo spoznati svojo usodo. Zelo odmeven je bil primer dveh nemških novinarjev revije Esotera, ki sta že pred desetletji raziskovala fenomen palminih listov. Med tisoč in tisoč listov sta našla tudi tiste, na katerih so bili zapisani njuni podatki, in sicer o kraju in datumu njunega sedanjega rojstva in življenja, njunem sedanjem poklicu, uspehu ter osebnem in družinskem življenju.

Kaj je Akasha kronika in kako deluje?

Vsaka misel in vsako delovanje je sestavljeno iz energij, zato pušča sled oz. spomin v hiper prostoru, na njegovem mentalnem nivoju. Ti energijski vzorci so tako shranjeni kot v nekem računalniku. Vanj spada prav vse, vsi podatki – bodisi naravne katastrofe bodisi delovanje človeka ali obnašanje živali in rast rastlin. Vsa energija oziroma vsebina je odvisna od količine energije, ki je uporabljena pri njenem nastajanju. Čim močnejši je občutek, misel, dejanje, tem močnejši je vzorec, ki ostane zabeležen v Akasha kroniki. Ravno zaradi tega lahko pravi »preroki« odčitajo vsaj prihodnje dogodke, ki so vloženi v Akasha kroniko z močnejšim energetskim nabojem.

Na tovrstnem področju shranjevanja podatkov ne obstajata ne prostor ne čas v smislu, v kakršnem ju poznamo oz. razumemo mi. Vibracije se širijo v vseh smereh tako iz prihodnosti v preteklost kakor iz sedanjosti v prihodnost.

S pomočjo Akasha kronike lahko ljudje vidijo vsa svoja pretekla življenja in tudi prihodnje inkarnacije. Vsakdo lahko vidi tudi karmo, ki jo je prinesel v svojo sedanjost, pa tudi svojo prihodnjo usodo oziroma nadaljnje(a) življenje(a), svoje delovanje, vzroke in posledice ...

Najpomembnejše pa je prav spoznanje, da ima več kot 80 % kroničnih bolezni svoj vzrok v enem od naših prejšnjih življenj. Natančna diagnoza predstavlja že pol ozdravitve, bolnik pa se, na osnovi podatkov, pridobljenih iz Akasha kronike, zdravi po naravnih metodah, brez kemije in brez napačnih diagnoz ortodoksne medicine. V kolikor je vzrok njegove bolezni v enem od prejšnjih življenj, se na naraven način reši težav in bolezni v tem življenju.

S pomočjo Akasha kronike je mogoče do popolnosti dognati življenje zgodovinskih osebnosti, dogodke, kraje, čas dogajanja oziroma vse, česar tudi zgodovinarji še ne vedo.

V kolikor bi vprašali ljudi, ki znajo oziroma zmorejo brati iz Akasha kronike, bi bila marsikatera zgodovinska »resnica« spremenjena, dopolnjena in točna. Kdor pozna preteklost, sedanjost in prihodnost, se mu ni treba bati življenja, saj zanj ne obstajajo neznane pasti.

Sam pojem Akasha kronika izhaja iz Tibeta. Največ zapisanega, na podlagi lastnih raziskovanj na terenu, pa je zapustila Helena Petrovna Blavatsky, ruska okultistka, ki je leta 1875 osnovala (skupaj z Rudolfom Steinerjem) prvo teozofsko društvo (naše civilizacije) na svetu. Tibet je raziskovala v osemdesetih letih 19. stoletja, tj. v času, ko je bil vstop v mistični Tibet tabuiziran in prepovedan. Tibetanski učitelji modrosti so takoj prepoznali njen duh, jo spustili v svet tajnih moči narave in zakonov kozmosa. Vse to je leta 1955 v svoji knjigi »Le Troisieme oeil« potrdil lama T. Lobsang Rampa.

Evropski, arabski in židovski magi-okultisti, ki so, vsak na svoj način, spoznali in doumeli dostop do Akasha kronike že v prejšnjih stoletjih in tisočletjih, so to pojmovali »safirski eter«, »astralna svetloba«, rozenkrojcerji pa kot »odrazni eter«.

Človek nosi v sebi nasledstvo iz nepreglednih prostranstev kozmosa, pa tudi dokaze, pričevanja in prerokbe. Primeri so: Hildegard von Bingen, Brigitte Švedska, Stari Jasper, Anne Catherine Emmerick, Palme von Oria in mnogi drugi, vse do Jakoba Lafrerja in Edgarja Cayceja.

Izvedenci za reinkarnacijo se vse pogosteje srečujejo z ljudmi, ki se v času hipnotičnih seans spomnijo življenja na nekem drugem planetu, življenjsko in prostorsko niti približno podobnemu Zemlji. To se dogaja tako v Evropi kot tudi v Aziji in Avstraliji.

Navajamo tri najbolj ilustrativne primere:

  1. fizik iz Los Angelesa, ki je pogosto trpel za nepojasnjenimi spremembami svojih čutov (čutil), se je po nasvetu svojega zdravnika podvrgel hipnotični seansi in vračanju v preteklost. Že v času prve seanse se je spomnil prejšnjega življenja v vesolju (kozmosu). V hipnozi je govoril z zanj netipičnim, grlenim glasom in opisoval svoje življenje na le deloma Zemlji podobnemu planetu, ki se nahaja v sestavi Siriusa, v ozvezdju Velikega psa. Povedal je, da je v davni preteklosti pripotoval na Zemljo v skupini 40 moških in 10 žensk. Njihova naloga je bila parjenje z zemljani. V svojem življenju je živel približno 460 zemeljskih let, preden je njegov duh ponovno odšel v vesolje. Odtlej se je (na Zemlji) inkarniral še neštetokrat, na različnih karmičnih stopnjah;
  2. borzni posrednik iz Hong Konga je večkrat sanjal o svojih vesoljskih potovanjih. V času hipnotičnega vračanja v preteklost je pripovedoval o svojem nekdanjem življenju na otoku, ki ga danes ni več, po imenu pa je ostal v spominu kot Atlantida. Vsi (prvi) prebivalci tega otoka so nanj prispeli iz vesolja, z nalogo kultivirati in socializirati (tedanje) prebivalce Zemlje;
  3. psiholog iz Berlina je med hipnozo aktiviral svoj spomin in prišel vse do življenja, ki ga je živel na planetu, oddaljenem več sto svetlobnih let od središča Mlečne steze. Na tem planetu se komunicira telepatsko, s prenosom misli. Prebivalci so praktično nesmrtni, saj se takoj rodijo znova oziroma po odmrtju prejšnjega telesa. Duh vsakogar izmed nas pa tako ali tako živi večno.

Zaključimo s prastaro resnico: slučajnih slučajev ni! Vse smo si zadali, sprejeli in zapisali v kozmično knjigo večnosti – Akasha kroniko! Janez Presnig, parapsiholog.

Reference
J.L.Presnig & S.Antolin
Okultne vede in parapsihologijo proučujemo že več kot 40 let, naši začetki segajo vse od izobraževanj askeze pri derviših v Prizrenu (od tam izvirajo še starodavni rituali iz Arabije) do ruskih šamanov v Krasnojarsku in Irkutsku v Sibiriji. Po 14 letih izobraževanja smo začeli komunicirati tudi z drugimi živimi bitji (drevesi itd.), sledilo je izobraževanje na parapsihološkem inštitutu v Torinu (pri prof. Zanattu), parapsihološkem inštitutu v Batajnici (v Beogradu) in parapsihološkem institutu Karpovljev v Moskvi (pri ruskih strokovnjakih – parapsihologih). Več si lahko preberete v rubriki članki.
Kaj je PARAPSIHOLOGIJA in kaj OKULTIZEM?

Parapsihologija raziskuje skrivnostne pojave, ki so na kakršenkoli način v zvezi s človekovo »dušo«. Merilo, da katerikoli naravni fenomen uvrstimo v sfero parapsihologije, je, da se ta pojav giblje zunaj znanih zakonov o energiji, kar pomeni, da parapsiholoških pojavov ni mogoče sprožiti z nobeno znano obliko energije. Izkušnje v zvezi s temi pojavi kažejo, da imamo vselej opraviti s fenomeni, ki so tesno povezani s človekovo podzavestjo in njegovim duhom.
Okultizem: okultno pomeni skrito; tajne vede, ki niso dostopne običajnim smrtnikom oz. širšemu sloju ljudi. Povezan je z različnimi nauki in praksami, sicer pa vas ne sme zapeljati, da bi okultizem in parapsihologijo položili na isto tehtnico.