Notranje zadovoljstvo se zrcali v zadovoljstvu, zdravju in navdihujočih, ustvarjalnih zamislih.
Ko uravnotežite svoje družabno, družinsko, duhovno in poklicno življenje, se na obzorju prikažejo nove možnosti.

(Razlaga in pomen)

Pomen karme verjetno že poznate, vendar vam bomo vseeno podali celotno razlago.

Izraz karma prihaja iz sanskrtske besede, ki pomeni »akcijo« ali »dejanje«. V hindujski in budistični filozofiji je to princip univerzalne vzročnosti, po katerem je vzrok vsake akcije predhodna akcija, ta nova akcija pa povzroči naslednjo. Stvari se sedaj dogajajo zato, ker je bilo prej nekaj storjeno. Kar sledi iz zaporedja ustvarjalnih dejanj, je karma. Dobro in slabo, ki doleti človeka, je zasluženo s prejšnjimi dejanji, njegove akcije so členi v verigi, ki ga vklepa v kolo ponavljajočega se kroga rojstva, smrti in ponovnega rojstva. Od tega pa je odvisna karmična stopnja posameznika. Običajno poznamo dvanajst karmičnih stopenj, le v redkih primerih pa se pojavijo tudi t. i. vmesne karmične stopnje. Na določeni karmični stopnji se inkarnacije običajno ponovijo sedemkrat, kar pomeni, da na eni karmični stopnji duša preživi sedem življenj, ni pa vedno tako. Odvisno od tega, ali ste svoje poslanstvo pravilno izvršili.

Karmične stopnje (le nekatere)

Rojeni na karmični stopnji:

 • K. S. 1 = (očarljivec),
 • K. S. 2 = (žrtev krivic),
 • K. S. 3 = (potnik),
 • K. S. 4 = (bogataš),
 • K. S. 12 = (sluga).

Karmična stopnja in sama karma vam povesta, kaj je vaša naloga v tem življenju oz. tako imenovano poslanstvo, česa se morate še naučiti ali spremeniti, v kateri dejavnosti (smeri) lahko uspete, pa naj bo to na osebnem ali poslovnem področju (partnerstvo, družina, finance). Skorajda vse je povezano z vašimi preteklimi življenji oz. karmo.

Razlaga K. S. 12 (sluga)

Skupna lastnost rojenih na karmični stopnji K. S. 12 (sluga) je, da je njihovo življenje pod vplivom drugih, vendar moramo poudariti, da je ta opis pri vsakem posamezniku različen, kar pa je razvidno oz. ugotovljivo iz celotne analize karme posameznika. S tem tudi ugotovimo, kako nadalje popravljati – izboljševati njegovo življenje.

Ostalih K. S. ne bomo razlagali, ker so težje dojemljive, seveda pa jih razložimo tistemu, ki analizo karme naroči. Dodamo naj še, da si rojstva na K. S. ne sledijo zaporedno, prav tako pa jim ne smemo pripisovati napačnega pomena, torej da je K. S. 1 (očarljivec) boljša od K. S. 12 (sluga) ali obratno.

Analiza karme vsebuje sledeče:

 • vašo karmično stopnjo v tem življenju,
 • karmo,
 • sedanjost,
 • prekognicijo,
 • odgovore na podana vprašanja, ki jih naročnik želi izvedeti,
 • nasvet, kaj narediti, da si izboljšamo katerokoli življenjsko situacijo,
 • razlago analize karme.

Podatki, ki so potrebni za analizo karme: ime, priimek, datum rojstva, kraj rojstva ter kraj sedanjega bivanja, navesti pa je treba tudi morebitno spremembo imena ali priimka.

Reference
J.L.Presnig & S.Antolin
Okultne vede in parapsihologijo proučujemo že več kot 40 let, naši začetki segajo vse od izobraževanj askeze pri derviših v Prizrenu (od tam izvirajo še starodavni rituali iz Arabije) do ruskih šamanov v Krasnojarsku in Irkutsku v Sibiriji. Po 14 letih izobraževanja smo začeli komunicirati tudi z drugimi živimi bitji (drevesi itd.), sledilo je izobraževanje na parapsihološkem inštitutu v Torinu (pri prof. Zanattu), parapsihološkem inštitutu v Batajnici (v Beogradu) in parapsihološkem institutu Karpovljev v Moskvi (pri ruskih strokovnjakih – parapsihologih). Več si lahko preberete v rubriki članki.
Kaj je PARAPSIHOLOGIJA in kaj OKULTIZEM?

Parapsihologija raziskuje skrivnostne pojave, ki so na kakršenkoli način v zvezi s človekovo »dušo«. Merilo, da katerikoli naravni fenomen uvrstimo v sfero parapsihologije, je, da se ta pojav giblje zunaj znanih zakonov o energiji, kar pomeni, da parapsiholoških pojavov ni mogoče sprožiti z nobeno znano obliko energije. Izkušnje v zvezi s temi pojavi kažejo, da imamo vselej opraviti s fenomeni, ki so tesno povezani s človekovo podzavestjo in njegovim duhom.
Okultizem: okultno pomeni skrito; tajne vede, ki niso dostopne običajnim smrtnikom oz. širšemu sloju ljudi. Povezan je z različnimi nauki in praksami, sicer pa vas ne sme zapeljati, da bi okultizem in parapsihologijo položili na isto tehtnico.