Notranje zadovoljstvo se zrcali v zadovoljstvu, zdravju in navdihujočih, ustvarjalnih zamislih.
Ko uravnotežite svoje družabno, družinsko, duhovno in poklicno življenje, se na obzorju prikažejo nove možnosti.

Sedem človeških obdobij življenja

Oče stare grške medicine, Hipokrat, je živel okrog leta 400 pred našim štetjem. Poleg tega, da je bil odličen zdravnik, saj je zdravil zlasti z zdravilnimi zelišči, je bil avtor in utemeljitelj zdravniške prisege, ki določa obveznosti zdravnika do pacienta. Po dostopnih pisnih virih je bil tudi prvi, ki je definiral sedem kozmičnih obdobij v človeškem življenju, s spoznanji sodobne medicine pa je dokazana tudi njegova trditev, da posledice nezmernega življenja ali organskih okvar in poškodb pridejo do posebno jasnega izraza v dobi od 56. do 63. leta življenja.

Sedem človeških obdobij življenja je razdelil tako:

  1. od rojstva do 7. leta je prva in glavna vegetativna etapa v življenju vsakega posameznika. Imenoval jo je Mesečevo obdobje. V tej etapi se oblikuje čustveno življenje;
  2. od 7. do 14. leta je obdobje Merkurja, ki je značilno za učenje, dojemanje, znanje. V tej etapi se ustvarjajo osnove za celo življenje;
  3. od 14. do 21. leta sledi Venerino obdobje, obdobje pubertete. Čas prvih ljubezni, za večino tudi čas prvih spolnih izkušenj. Čas odraščanja in končne faze rasti kosti;
  4. od 21. do 42. leta je t. i. obdobje Sonca. Zaznamovano z vzponom v poslu, karieri, osnovanju družine. Otroci nam zamenjajo način življenja, naša osebnost pa se v tem obdobju maksimalno razvija;
  5. od 42. do 56. leta: človekov razvoj preide v t. i. obdobje Marsa; izpolnjeno z energijo, delom, razvojem, toda tudi že z namero zavarovanja doseženih pozicij;
  6. od 56. do 63. leta smo v življenjskem obdobju, zaznamovanem po Bogu oz. planetu Jupitru. To je čas »pobiranja plodov minulih obdobij« človekovega življenja, rezultat dotedanjih naporov in zgrešenih priložnosti. Človek doživi svojo izpolnitev, zrelost. Želi le še sigurnost, spokojnost;
  7. komur je naklonjeno oz. določeno živeti še po 63. letu, pa je to v znaku Saturna. Odlikujeta se skrb za vnuke in čas zadnjih življenjskih spoznanj v pozitivnem smislu. S temnejše strani je to čas borbe z boleznimi in drugimi starostnimi težavami, vse pa že v senci smrti.

Pri vsem tem želimo opozoriti, da trajanje obdobij ni definirano, še manj določeno za vsakogar enako. Razlikuje se tudi od življenjskih obdobij, danih in določenih z Božjo voljo, a o tem kasneje. Torej, potek in trajanje človeških življenjskih obdobij, klasificiranih po Hipokratu, je individualno in različno! Prav tako je občutek, kdaj se je končalo eno in pričelo drugo obdobje pri vsakem posamezniku, različno močan, vendar v 95 % v okviru Hipokratove lestvice. Zgolj dobri poznavalci hermetizma, parapsihologi in t. i. »beli magi« pa posvečajo več pozornosti Božji razvrstitvi človeških življenjskih obdobij. Primer: človek pri 21 letih vsekakor manj občuti tako tegobe kot pozitivne spremembe pri prehodu iz enega v drugo življenjsko obdobje, ko pa dopolni 35, 56 ali 63 let, se to spremeni. Povsem nedvoumen je 90. psalm Svetega pisma, ki pravi: »Življenje nas čaka 70 let, toda šele pri osemdesetem letu ga razumeš.« To pomeni, da je tu že 10 podarjenih let, a to je že tema za poznavalce.

Uran potrebuje 84 let, da se obrne okoli Sonca; njegov vpliv na človeka je torej treba omejiti na izrazito »krizna« leta, in sicer na 21., 42. in 63. leto življenja. To so prelomna leta, ko se dogodijo hormonalne spremembe, konec pubertete, pri ženskah konec menstrualnega ciklusa, pri moških pa se pojavijo življenjske krize; oslabitev potence ipd. Osebam po dopolnjenem 42. letu zato priporočamo, da se soočijo z realnostmi življenja, da natančno ocenijo svoj položaj, da v domeni realnih, že doseženih možnostih popravijo svoje preostale življenjske cilje, kajti le tako se lahko izognejo nadaljnjim, sicer nepotrebnim razočaranjem.

Naštete življenjske faze jasno kažejo, zakaj pride do nesporazumov med mladimi in starimi. Vsako življenjsko obdobje ima pozitivne in negativne strani – diametralno različne. Tako različna so tudi pričakovanja in predvsem odnos do življenja v t. i. posameznih življenjskih obdobjih. Primer: moški v življenjskem obdobju Jupitra pričakuje, pogosto tudi doživi, povečano potenco pri odnosu z 20 ali 30 let mlajšo partnerico, medtem ko ona, če je v fazi Venere oziroma obdobju emocionalnega in fizičnega dozorevanja, občuti močno privlačnost starejšega, izkušenega partnerja. Prej ali slej se vseeno pokaže razlika v letih, interesih, razumevanju življenja. Prav z ozirom na take življenjske situacije pa je že v zelo starih spisih zapisano: »Star moški in mlada ženska – velika radost vragu. Stara ženska in mlad moški – zanesljiva poguba slednjemu.« Vsekakor pa se Hipokratova razvrstitev življenjskih obdobij v človekovem življenju ne razlikuje veliko od originalnih zapisov iz svete skrinje starih, človeštvu že pred mnogimi tisočletji znanih znanj.

Obdobja v človeškem življenju, usmerjena in določena po Božji volji, pa se vrstijo na vsakih sedem let. Človek vsakih sedem let dozori za stopnjo višje, posledično s tem spreminja svoja mnenja in navade. Tu izstopa dejstvo, da se zadnja etapa, zadnja spoznanja in izkušnje zaključijo z doseženim 49. letom življenja. V tem kozmičnem ciklusu, ki se zaključi z letom 2023 (tokratnega štetja), je določeno čiščenje karme in priprave na vstop v novo inkarnacijo (zemeljsko).

Reference
J.L.Presnig & S.Antolin
Okultne vede in parapsihologijo proučujemo že več kot 40 let, naši začetki segajo vse od izobraževanj askeze pri derviših v Prizrenu (od tam izvirajo še starodavni rituali iz Arabije) do ruskih šamanov v Krasnojarsku in Irkutsku v Sibiriji. Po 14 letih izobraževanja smo začeli komunicirati tudi z drugimi živimi bitji (drevesi itd.), sledilo je izobraževanje na parapsihološkem inštitutu v Torinu (pri prof. Zanattu), parapsihološkem inštitutu v Batajnici (v Beogradu) in parapsihološkem institutu Karpovljev v Moskvi (pri ruskih strokovnjakih – parapsihologih). Več si lahko preberete v rubriki članki.
Kaj je PARAPSIHOLOGIJA in kaj OKULTIZEM?

Parapsihologija raziskuje skrivnostne pojave, ki so na kakršenkoli način v zvezi s človekovo »dušo«. Merilo, da katerikoli naravni fenomen uvrstimo v sfero parapsihologije, je, da se ta pojav giblje zunaj znanih zakonov o energiji, kar pomeni, da parapsiholoških pojavov ni mogoče sprožiti z nobeno znano obliko energije. Izkušnje v zvezi s temi pojavi kažejo, da imamo vselej opraviti s fenomeni, ki so tesno povezani s človekovo podzavestjo in njegovim duhom.
Okultizem: okultno pomeni skrito; tajne vede, ki niso dostopne običajnim smrtnikom oz. širšemu sloju ljudi. Povezan je z različnimi nauki in praksami, sicer pa vas ne sme zapeljati, da bi okultizem in parapsihologijo položili na isto tehtnico.