Notranje zadovoljstvo se zrcali v zadovoljstvu, zdravju in navdihujočih, ustvarjalnih zamislih.
Ko uravnotežite svoje družabno, družinsko, duhovno in poklicno življenje, se na obzorju prikažejo nove možnosti.

Magija, tisočletja skrita znanost priviligiranih posameznikov. Odkar obstaja človeštvo, obstaja tudi magija, a ne le na našem planetu.

Resnica je, da si s pomočjo magije lahko popolnoma spremenite življenje, si ga uravnate po svoji volji in okusu. Ne le da lahko premagujete vse življenjske ovire, lahko jih tudi postavljate, ustvarjate dobro in zlo.

 • Skozi tisočletja so se razvile različne tehnike izvajanja magičnih ritualov, ki pa so za večino ljudi ostale skrite. Magijo so izvajali zgolj okultisti, magi. Skeptiki oz. vsi tisti, ki se z magijo niso nikoli ukvarjali, seveda dvomijo v moč in rezultate. Povsem upravičeno, saj jih moderna znanost (še) ne zna niti pojasniti, kaj šele dokazati. Poznajo pa jih izvajalci, magi, občutijo pa njihove žrtve, prizadete zaradi zle uporabe magijskih moči.
 • Znana resnica je, da večina uporablja od 4,5 do 6 % kapacitete svojih možganov, ki predstavljajo izjemno skrivnostno in koncentrirano moč. Že uporaba 8 % teh zmožnosti omogoči moč telepatije, prenosa misli.
 • Spomnite se citata iz Svetega pisma, iz knjige nastanka (življenja): »Na začetku je bila beseda.« To ne drži, saj je najprej bila misel, nato dejanje oziroma izvedba ali rezultat te misli.
 • Moč naših možganov je nepredstavljivo močnejša od vsake druge energije; električne, mehanske, jedrske itd.

Torej, svojo misel, podano prek magijskih ritualov, lahko uresničite, s tem pa realizirate svojo voljo …

V TEŽJIH ŽIVLJENJSKIH SITUACIJAH SMO VAM NA VOLJO PRI IZVEDBI RITUALOV ZA VSE TISTE, KI SI RESNIČNO ŽELIJO KORENITIH SPREMEMB V SVOJEM ŽIVLJENJU.

Magijski rituali (po ključu: Modrost kralja Salomona, prevod in priredba Paracelsus, 1592):

 • za pridobitev ljubezni,
 • za zakonsko harmonijo,
 • zoper moro, telesne poškodbe,
 • za srečo (pridobitev),
 • iskanje zakladov, izkopavanje zakladov, odvisno, ali naročnik že pozna lokacijo (vsaj okvirno).

Amuleti/talismani (navodila za izdelavo):

 • za krvni blagoslov (trajno zdravje),
 • za odvrnitev krogle (v vojni ali miru),
 • zoper zlo (zoper tegobe, ki jih lahko priredijo drugi),
 • za blagoslov (v hiši ali stanovanju),
 • 33 življenjskih situacij – zaščite ...

Naštejmo le nekaj primerov, na katere je mogoče vplivati.

Rituali za:

 • pridobitev ljubezni (osebe),
 • izboljšanje materialne situacije,
 • uspeh v šoli (izpiti),
 • uspeh poslovanja podjetja,
 • uspeh v sodnih zadevah (takojšen),
 • izterjavo dolžnikov (brez fizične prisile).

Zaščita zoper (bela magija):

 • uroke, črno magijo,
 • splošno (zlo osebi, hiši, družini).

Zaščitni talismani:

 • osebni,
 • poslovni ...
Reference
J.L.Presnig & S.Antolin
Okultne vede in parapsihologijo proučujemo že več kot 40 let, naši začetki segajo vse od izobraževanj askeze pri derviših v Prizrenu (od tam izvirajo še starodavni rituali iz Arabije) do ruskih šamanov v Krasnojarsku in Irkutsku v Sibiriji. Po 14 letih izobraževanja smo začeli komunicirati tudi z drugimi živimi bitji (drevesi itd.), sledilo je izobraževanje na parapsihološkem inštitutu v Torinu (pri prof. Zanattu), parapsihološkem inštitutu v Batajnici (v Beogradu) in parapsihološkem institutu Karpovljev v Moskvi (pri ruskih strokovnjakih – parapsihologih). Več si lahko preberete v rubriki članki.
Kaj je PARAPSIHOLOGIJA in kaj OKULTIZEM?

Parapsihologija raziskuje skrivnostne pojave, ki so na kakršenkoli način v zvezi s človekovo »dušo«. Merilo, da katerikoli naravni fenomen uvrstimo v sfero parapsihologije, je, da se ta pojav giblje zunaj znanih zakonov o energiji, kar pomeni, da parapsiholoških pojavov ni mogoče sprožiti z nobeno znano obliko energije. Izkušnje v zvezi s temi pojavi kažejo, da imamo vselej opraviti s fenomeni, ki so tesno povezani s človekovo podzavestjo in njegovim duhom.
Okultizem: okultno pomeni skrito; tajne vede, ki niso dostopne običajnim smrtnikom oz. širšemu sloju ljudi. Povezan je z različnimi nauki in praksami, sicer pa vas ne sme zapeljati, da bi okultizem in parapsihologijo položili na isto tehtnico.