Notranje zadovoljstvo se zrcali v zadovoljstvu, zdravju in navdihujočih, ustvarjalnih zamislih.
Ko uravnotežite svoje družabno, družinsko, duhovno in poklicno življenje, se na obzorju prikažejo nove možnosti.

POSTOPKI IZVEDBE (LAŽJIH) RITUALOV

Naravna magija – resnična vrednost magije je v duhovnem vidiku, kar omogoča globlje razumevanje našega univerzuma. V zahodnem svetu imajo ljudje že od nekdaj napačne in negativne predstave zaradi manipuliranja in izrabljanja teh znanj. Vsi pravilni načini, ki se uporabljajo v magiji, temeljijo na enotnosti človeka, živali, rastlin, mineralov ter vseh planetov in univerzuma.

Magija je orodje za preobrazbo samega sebe v pozitivo – tako imenovana notranja ali osebna transformacija, s katero spreminjate tudi svoje življenje, kar se odraža v fizičnem oziroma materialnem svetu.

Namen uporabe naravne magije

Namenjena je tistim, ki bodo kraljestvo magije uporabili za pozitivne spremembe, prežete z naravnimi energijami in ljubeznijo, ter s pomočjo tega vzpostavili in prinesli harmonijo v svoja življenja.

Rituali so namenjeni: zaščiti, pogumu, moči, energiji, odstranitvi negativnosti, čiščenju, ljubezni, miru, prijateljstvu, zakonu, znanju, svobodi, potovanjem, odkrivanju izgubljenih stvari, poslovnemu uspehu, denarju, plodnosti, zaposlitvi.

Delovanje naravne magije: je gibanje naravnih energij v smeri proti cilju za zadovoljitev potreb (v pozitivi), kar pomeni proizvajanje in kopičenje energije, osveščanje in sproščanje energije v smeri proti uresničevanju cilja.

Naravna magija je uporaba naravnih sil skupaj z močjo našega duha in telesa.

Energija

Človeško telo je sposobno ustvarjati ogromne količine energije (primer: športniki, zaljubljenost, bes …), vse to pa spada pod delovanje naravne magične moči, ki jo človek lahko začuti. Gre za notranjo moč oziroma energijo, ki izvira iz človeškega telesa. Ta energija pravzaprav izvira iz Zemlje, naša telesa pa hrano, sončno svetlobo, svež zrak in vodo predelajo v energijo ali moč, s katero razpolagamo. Sicer pa to energijo uporabljamo za vsakodnevna opravila.

Kako uporabiti energijo pri izvedbi ritualov?

Za izvedbo določenega rituala moramo energijo, ki jo pridobimo, odvesti na drugačen način. Aktivirati je treba moč telesa, jo prek vizualizacije usmeriti proti cilju in nato sprostiti, da lahko cilj dosežemo. Gre za proces, s katerim usmerjamo energijo za uresničevanje nekega cilja.

Namen rituala – CILJ

Za izvedbo rituala je pomemben točno določen cilj. To je lahko karkoli, vendar ne sme biti nedosegljiv. Cilji: uspeh, ljubezen, plačilo starih dolgov …

V kolikor boste pri določanju cilja realni, vam bodo rituali pomagali, cilji pa bodo realizirani.

Volja po uspehu mora biti močna.

Vizualizacija

Vizualizacija je naraven proces, pri katerem ljudje v svojih mislih ustvarjamo slike. Pri magiji oziroma izvajanju ritualov je ta proces zelo pomemben, saj vizualiziramo svoj cilj, ki smo ga predhodno zastavili. Vizualizacija mora biti pozitivno usmerjena, nikakor ne negativno. Z vizualizacijo si omogočite, da pravilno usmerite energijo k svojemu cilju.

Oblikovanje rituala

Da bo ritual uspešno opravljen, cilj pa uresničen, je treba upoštevati sledeče:

  • notranjo energijo morate postopoma povečevati,
  • uporabiti vizualizacijo cilja,
  • na koncu pa je treba nakopičeno energijo sprostiti.

Pripomočki za izvedbo rituala

Za opravljanje naravnih magijskih ritualov so potrebni pripomočki, ki so dosegljivi v skoraj vsaki trgovini, za izvedbo teh ritualov torej ne potrebujete dragih stvari. Najpogostejši pripomočki so: sveče, sukanec, pisalo, papir, škarje, kamenje, blago, vžigalice, svečniki, sklede … Ti so odvisni od namena rituala, ki ga boste izvedli.

Kraj izvedbe ritualov

Oltar je običajno mesto, kjer se izvajajo rituali, vendar ni nujno potreben. Izvedete jih lahko kjerkoli, vendar vas pri izvajanju ne sme nihče motiti. Sami si izberite mesto oziroma prostor, kjer boste lahko nemoteno izvajali rituale.

Rituali, ki se izvajajo s pomočjo zemlje, zraka, ognja in vode:

  • za pridobitev: denarja, poslovnega uspeha, stabilnosti, plodnosti … vam bo v pomoč energija zemlje. Naravni simboli, ki jih potrebujete, so: sol, glina, prst, kamenje, pšenica …;
  • energija zraka je potrebna za pridobitev: znanja, svobode, študija, odkrivanje izgubljenih stvari, potovanja … Naravni simboli so: ptičja peresa, dišeče kadilo, rože;
  • energija ognja: zaščita, pogum, spolnost, energija, moč … Naravni simboli so: plamen, vroči predmeti …;
  • energija vode: čiščenje, ljubezen, sanje, mir, zakon, prijateljstvo, zavedanje … Naravni simboli so: voda, školjke …
Reference
J.L.Presnig & S.Antolin
Okultne vede in parapsihologijo proučujemo že več kot 40 let, naši začetki segajo vse od izobraževanj askeze pri derviših v Prizrenu (od tam izvirajo še starodavni rituali iz Arabije) do ruskih šamanov v Krasnojarsku in Irkutsku v Sibiriji. Po 14 letih izobraževanja smo začeli komunicirati tudi z drugimi živimi bitji (drevesi itd.), sledilo je izobraževanje na parapsihološkem inštitutu v Torinu (pri prof. Zanattu), parapsihološkem inštitutu v Batajnici (v Beogradu) in parapsihološkem institutu Karpovljev v Moskvi (pri ruskih strokovnjakih – parapsihologih). Več si lahko preberete v rubriki članki.
Kaj je PARAPSIHOLOGIJA in kaj OKULTIZEM?

Parapsihologija raziskuje skrivnostne pojave, ki so na kakršenkoli način v zvezi s človekovo »dušo«. Merilo, da katerikoli naravni fenomen uvrstimo v sfero parapsihologije, je, da se ta pojav giblje zunaj znanih zakonov o energiji, kar pomeni, da parapsiholoških pojavov ni mogoče sprožiti z nobeno znano obliko energije. Izkušnje v zvezi s temi pojavi kažejo, da imamo vselej opraviti s fenomeni, ki so tesno povezani s človekovo podzavestjo in njegovim duhom.
Okultizem: okultno pomeni skrito; tajne vede, ki niso dostopne običajnim smrtnikom oz. širšemu sloju ljudi. Povezan je z različnimi nauki in praksami, sicer pa vas ne sme zapeljati, da bi okultizem in parapsihologijo položili na isto tehtnico.