Notranje zadovoljstvo se zrcali v zadovoljstvu, zdravju in navdihujočih, ustvarjalnih zamislih.
Ko uravnotežite svoje družabno, družinsko, duhovno in poklicno življenje, se na obzorju prikažejo nove možnosti.

Nič na tem svetu ni naključno – niti naše ime, priimek, datum rojstva niti ne kraj rojstva ali bivanja. Vse naše lastnosti so vidne skozi števila. Naša preteklost, sedanjost in prihodnost so izražene v njih, samo prebrati in razumeti jih je treba.

 • Numerologija je veda o številih, na osnovi katerih je mogoče oceniti karakter katerekoli osebe, pokaže oz. opozori na pomembne dogodke in potrebne spremembe v življenju te osebe. Že od pradavnih časov se kot metoda analiziranja številk uporablja tudi za predvidevanje pomembnih življenjskih dogodkov, ki jih s pravočasnim spoznanjem lahko bodisi omilimo, spremenimo bodisi obrnemo sebi v prid.
 • V času stoletij in tisočletij se je formiralo kar nekaj teorij oz. metod, po katerih se izračuna osebno število, število rojstva, srečno število idr. V masovni uporabi pa je t. i. metoda po Pitagori, ki jo je sam poimenoval »vpogled« v resnico. Mnogi sodobni numerologi pa se raje opirajo na metode t. i. sodobnega sveta oz. »zahodne metode«, kot so »master števila« (posodobljena karmična števila).
 • Naj poudarimo, da je numerologija resnično ena od najstarejših ved, poznanih širši javnosti. Znano je, da je bila poznana že pred časi starega Egipta in antike. Slavni grški matematik Pitagora (živel od leta 569 do leta 470 pred našim štetjem) pa je mišljen kot začetnik naše sodobne numerologije. Nagla obuditev in vnovična uporaba izvirata iz obdobja med letoma 1911 in 1917, ko je bilo izdanih na desetine knjig na to temo, s ponatisi od leta 1981 do 1997. Naključje? Ne! Prišel je (znova) čas, da odkrijemo in uporabimo »kriptično«, simbolično in skrivnostno v pomenu števil.

MOŽNOSTI NAROČIL

Imate možnost numerološke spremembe, ki je usklajena z vašo karmično stopnjo in energijsko vrednostjo:

 • ime in priimek,
 • sprememba naziva podjetja za povečanje poslovnega uspeha,
 • kraj bivanja ali kraj zaposlitve, v kolikor ni energijsko skladen z vami,
 • izračun registrske številke oz. kakršnihkoli pomembnih števil ali datumov v vašem življenju; dan poroke, dan za sklepanje posla …,
 • partnerska analiza.

Naročila sprejemamo glede na vaše želje in potrebe!

Primer numerologije

Prilagamo vam starodavno veščino in primer numerološkega branja števil od 1 do 9. Vsak si sam lahko izračuna: pomen življenjskih stez, življenjsko skladnost partnerjev …

 1. Datum rojstva:
 • starodavno uporabnost in veščino numerološkega branja števil bomo omejili na števila od 1 do 9. Vsak datum rojstva se sešteje v enomestno številko, ki označuje število življenjske steze. To število nam odkrije tako moč kot slabosti osebe, pa tudi njen odnos, obnašanje do drugih. Torej, ko izračunate svoje in partnerjevo število, imate že »na dlani« tudi vajin medsebojni odnos;
 • primer: oseba, rojena 10. 1. 1981, seštevek je: 1 + 0 + 1 + 1 + 9 + 8 + 1 = 21, zatem: 2 + 1 = 3. Življenjska steza te osebe je v številu 3.
 1. Pomen »življenjskih stez« v številih (od 1 do 9):
 • 1 = avtoritativen človek, vodja, ki zmore obvladati vse težave v svojem življenju. Perfekcionist, ki vztrajno sledi ciljem, ki si jih začrta, ne oziraje se na mnenja drugih. Toda pod grobo zunanjostjo se skriva zelo prefinjen duh;
 • 2 = označuje mirno, tiho osebo. Pacifist, ki pa ne trpi ukazovanj. Se prepušča lenarjenju, kadarkoli je to le mogoče, je pa tudi kreativen in inovativen, zlasti v izboljšavah svojega življenja;
 • 3 = življenjska steza revolucionarjev, iniciatorjev vsakovrstnih sprememb. Ljubosumen, naiven, a večni optimist;
 • 4 = življenjska steza vztrajnih in delovnih oseb;
 • 5 = večni sanjač, iluzionist. Ne mara rutine in napornega dela;
 • 6 = označuje dobrodušno, šarmantno osebo, s poudarjenim občutkom pravičnosti, a tudi zamerljivo. Dober politik …;
 • 7 = življenjska steza inteligentnih ljudi. Velikodušni, tudi egocentrični, nagnjeni k prevaram, pri doseganju ciljev dosledni;
 • 8 = hrabra, energična oseba;
 • 9 = steza borbenih, neustrašnih, brezkompromisnih.
 1. Ujemanje življenjske skladnosti partnerjev, izražene skozi števila njihovih življenjskih poti.

1 in 2 sta si v opoziciji, toda kreativnost in sposobnost vodenja, ki jo ima oseba s številom 1, lahko podredi sicer bolj umetniško usmerjeno osebo števila 2.

 • Osebe s številom (življenjsko stezo) 3, 6, in 9.
 • Število 4 je število praktičnih oseb. Pravo partnerstvo je mogoče le z osebami števila 4 in 8.
 • Osebi, ki jo v numerologiji označujemo v življenjski stezi s številom 5, ustrezajo prav vsa ostala števila, še zlasti pa njeno, torej 5.
 • Šestici, zanesljivi in uravnoteženi, odgovarja zamišljena sedmica in seksi devetica.
 • Sedmica se ujema z duhovno trojko in dinamično petico.
 • Oseba, ki ji datum rojstva v seštevku prinaša število 8 in je ambiciozna ter velik materialist, se zlahka poveže v življenjsko ali partnersko zvezo s kreativno enico ali stabilno štirico.
 • Številu 9 ustrezajo avtoritativne enice in zanesljive šestice.
Reference
J.L.Presnig & S.Antolin
Okultne vede in parapsihologijo proučujemo že več kot 40 let, naši začetki segajo vse od izobraževanj askeze pri derviših v Prizrenu (od tam izvirajo še starodavni rituali iz Arabije) do ruskih šamanov v Krasnojarsku in Irkutsku v Sibiriji. Po 14 letih izobraževanja smo začeli komunicirati tudi z drugimi živimi bitji (drevesi itd.), sledilo je izobraževanje na parapsihološkem inštitutu v Torinu (pri prof. Zanattu), parapsihološkem inštitutu v Batajnici (v Beogradu) in parapsihološkem institutu Karpovljev v Moskvi (pri ruskih strokovnjakih – parapsihologih). Več si lahko preberete v rubriki članki.
Kaj je PARAPSIHOLOGIJA in kaj OKULTIZEM?

Parapsihologija raziskuje skrivnostne pojave, ki so na kakršenkoli način v zvezi s človekovo »dušo«. Merilo, da katerikoli naravni fenomen uvrstimo v sfero parapsihologije, je, da se ta pojav giblje zunaj znanih zakonov o energiji, kar pomeni, da parapsiholoških pojavov ni mogoče sprožiti z nobeno znano obliko energije. Izkušnje v zvezi s temi pojavi kažejo, da imamo vselej opraviti s fenomeni, ki so tesno povezani s človekovo podzavestjo in njegovim duhom.
Okultizem: okultno pomeni skrito; tajne vede, ki niso dostopne običajnim smrtnikom oz. širšemu sloju ljudi. Povezan je z različnimi nauki in praksami, sicer pa vas ne sme zapeljati, da bi okultizem in parapsihologijo položili na isto tehtnico.