Notranje zadovoljstvo se zrcali v zadovoljstvu, zdravju in navdihujočih, ustvarjalnih zamislih.
Ko uravnotežite svoje družabno, družinsko, duhovno in poklicno življenje, se na obzorju prikažejo nove možnosti.

Ko vemo, kako delujejo zakoni karme in na kateri karmični stopnji se nahajamo, je pomembno, da ugotovimo, kaj nam karma namenja za naše dobro delo oz., katere pozitivne karmične danosti imamo v sedanjem življenju, na katerem področju življenja sta nam namenjena uspeh in vzpon ter kdaj jih lahko izkoristimo (čas realizacije posameznikovih karmično danih možnosti). Naj omenimo še, da se ljudje tega premalo zavedajo in so preveč obremenjeni z negativnimi posledicami karme, zato svojih možnosti karmičnih danosti nikoli ne izkoristijo.

Pozitivne spremembe, vezane na karmično danost v življenju posameznika, so enakovrednega pomena, v kolikor jih zazna in karmično danost tudi pravilno izkoristi. V življenju so nam dane priložnosti, ki bi nam bistveno spremenile pot (življenje), po kateri hodimo, in olajšale marsikatero težavo. V nekaterih primerih so podane možnosti celotne preobrazbe posameznika v pozitivo.

PREK PREKOGNITIVNEGA VPOGLEDA JE MOGOČE ZAZNATI IN TOČNO DOLOČITI, KDAJ, KJE IN NA KAKŠEN NAČIN LAHKO SVOJE KARMIČNE DANOSTI IZKORISTITE.

Nekaj primerov karmično danih možnosti, ki pa so različne glede na posameznikovo karmično stopnjo v tem življenju:

  • karmično dane možnosti uspeha na določenem področju poslovnega življenja,
  • karmično dana možnost prejema nenadnih materialno-finančnih dobrin,
  • karmično dana možnost popolne preobrazbe v pozitivo,
  • podane možnosti spiritualnega, duhovnega razvoja in napredka ter dojemanje nadnaravnih pojavov,
  • karmične danosti profesionalnega uspeha in ustreznega plačila dela (v določeni smeri, kar je razvidno iz posameznikove karmične stopnje),
  • karmična danost osebne sreče, ki je povezana z razumevanjem in upoštevanjem omenjenih danosti,
  • izgradnja v intelektualnem smislu,
  • karmična danost spoznati pravega doživljenjskega partnerja, ljubezen,
  • karmična danost duhovnega in materialnega blagostanja.

Primer:

S perkognitivnim vpogledom se opravi analiza karme, ki pove, ali so tej osebi dane karmične možnosti za prejem nenadnih materialnih dobrin (loto, dediščina …). V kolikor je iz prekognitivnega vpogleda mogoče razbrati, kdaj, kje in na kakšen način jih lahko oseba pridobi oz. izkoristi.

Od posameznika pa je odvisno, ali bo sadove pozitivnih dejanj izkoristil v tokratnem življenju, si s tem izboljšal bivanje na Zemlji ali ne.

S spoznanjem, da vam karma ponuja tudi preobrat ter možnosti pozitivnih sprememb in ugodnih rešitev življenjskih situacij, je pot k srečnejšemu, bogatejšemu in mirnemu življenju odprta …

Reference
J.L.Presnig & S.Antolin
Okultne vede in parapsihologijo proučujemo že več kot 40 let, naši začetki segajo vse od izobraževanj askeze pri derviših v Prizrenu (od tam izvirajo še starodavni rituali iz Arabije) do ruskih šamanov v Krasnojarsku in Irkutsku v Sibiriji. Po 14 letih izobraževanja smo začeli komunicirati tudi z drugimi živimi bitji (drevesi itd.), sledilo je izobraževanje na parapsihološkem inštitutu v Torinu (pri prof. Zanattu), parapsihološkem inštitutu v Batajnici (v Beogradu) in parapsihološkem institutu Karpovljev v Moskvi (pri ruskih strokovnjakih – parapsihologih). Več si lahko preberete v rubriki članki.
Kaj je PARAPSIHOLOGIJA in kaj OKULTIZEM?

Parapsihologija raziskuje skrivnostne pojave, ki so na kakršenkoli način v zvezi s človekovo »dušo«. Merilo, da katerikoli naravni fenomen uvrstimo v sfero parapsihologije, je, da se ta pojav giblje zunaj znanih zakonov o energiji, kar pomeni, da parapsiholoških pojavov ni mogoče sprožiti z nobeno znano obliko energije. Izkušnje v zvezi s temi pojavi kažejo, da imamo vselej opraviti s fenomeni, ki so tesno povezani s človekovo podzavestjo in njegovim duhom.
Okultizem: okultno pomeni skrito; tajne vede, ki niso dostopne običajnim smrtnikom oz. širšemu sloju ljudi. Povezan je z različnimi nauki in praksami, sicer pa vas ne sme zapeljati, da bi okultizem in parapsihologijo položili na isto tehtnico.